Mừng Thọ 60 Tuổi Phùng Quán

60 Tuổi
Mười năm bình trị thiên
20 năm đày ải
Tóc anh bạc trước tuổi
Râu anh mọc quá dài
Nhưng anh vẫn thế
Vẫn trẻ mãi, vẫn thẳng ngay
Như cây thông, cứ vươn mãi
Cười với bão giông
Reo trong đêm dài
Bởi vì anh không bao giờ quên
"Những lời mẹ dặn"
Bởi vì anh được tôi luyện
Qua khói lửa chiến tranh
Bởi vì anh có niềm tin
Có tình yêu đắm đuối
Tự do, công bằng, bác ái

Bời vì anh có chị Bội Trâm
Thà mất cơm áo gạo tiền
Thà mất nghề thày giáo
Chứ không thể mất anh
Không thể mất tình yêu
Không thể mất một tâm hồn đau khổ !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét